روز: مرداد ۲۷, ۱۳۹۶

تلگرام

داستانهای شاهنامه فردوسی

داستان های شاهنامه فردوسی در این کانال داستانهای شاهنامه فردوسی به نثر بیان میگردد. https://telegram.me/dastanhayeshahnameyeferdosi   #فردوسی #شاهنامه #داستان #نثر