ثبت کانال شما

شما می توانید با وارد کردن صحیح مشخصات کانال خود در سایت ایران کانال بصورت رایگان کانال تلگرام مورد نظر خود را ثبت کرده و در سایت با توضیحات و عنوان همچنین تصویر مورد نظر خود مشاهده کنید.

ناگفته نماند که هرچه توضیحات کامل تری برای کانال تلگرامی خود وارد کنید جایگاه بهتری در گوگل پیدا کرده و به این ترتیب ممبر شما نیز با افزایش بیشتری مواجه می شود.

سایر عنوان های این مطلب: